FAQ items aan het laden...

Schenken met belastingvoordeel

Met een grote gift vanaf € 1.500 per jaar maak je een groot verschil. Op die manier draag je structureel bij aan het werk van de Vrienden van GGz Centraal.
vrienden ggz centraal 4

Schenking aan Vrienden van GGz Centraal

Een fiscaal interessante optie is om een periodieke volmacht op te stellen waarbij je vijf jaar of langer een vast bedrag per maand of jaar schenkt aan de Vrienden van GGz Centraal.
Als je periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kun je deze aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Je schenk dus een bedrag dat volledig aftrekbaar is van je belasting. Er moet dan wel een schriftelijke overeenkomst worden ingevuld, bekijk hier voor meer informatie.
Deze overeenkomst kan ingevuld en ondertekend, worden opgestuurd naar Vrienden van GGz Centraal, Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort of per scan aan vrienden@ggzcentraal.nl.