Privacy beleid en gebruikersvoorwaarden Vrienden van GGz Centraal

Hieronder staat weergegeven hoe wij omgaan met jouw gegevens als je onze website bezoekt, doneert, met ons samenwerkt of contact met ons onderhoud.

Privacy Beleid: Stichting Vrienden van GGz Centraal respecteert de privacy van al haar verschillende soorten donateurs, samenwerkingspartners, vrijwilligers en bezoekers van de website. Indien je persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft via de website of email worden jouw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en aan de gedragscodes van Goede Doelen Nederland.


Waarom leggen wij je gegevens vast:
Als je aan Vrienden van GGz Centraal doneert, je inschrijft voor onze email nieuwsbrief, een samenwerking met ons aangaat of op een andere manier contact hebt met ons, leggen wij gegevens vast die je zelf aan ons opgeeft. Deze gegevens hebben wij nodig voor het uitvoeren van de relatie die je met ons aangaat.


Persoonsgebonden gegevens
: Via de website legt Vrienden van GGz Centraal alleen die gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, email adres) welke nodig zijn ter uitvoering van het donateurschap als Vriend van, verwerking van een eenmalige gift, of afwikkeling van overige begunstigingen. Het betreft gegevens die je zelf invoert op de website als je Vriend van ons wordt.

Indien je je zich inschrijft voor onze digitale nieuwsbrieven zullen wij je infomeren over onze activiteiten. Indien je deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen kunt je jezelf eenvoudig uitschrijven door middel van een link onderaan de nieuwsbrief of dit te melden aan: Stichting Vrienden van GGz Centraal, Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort of per mail aan vrienden@ggzcentraal.nl

 

Gegevens inzien, of verwijderen; bezwaartermijn: Je kunt een verzoek tot inzage of correctie van je gegevens aan ons sturen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens voor direct marketing. In sommige gevallen kun je ons verzoeken je gegevens te laten verwijderen. Verwijdering is slechts mogelijk voor zover wij nog aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld de wettelijke bewaartermijnen voor donateurgegevens (7 jaar). Wij zullen in sommigen gevallen je identiteit controleren als je ons een verzoek stuurt.


Adreswijzigingen en andere correcties
: Voor adreswijzigingen en andere correcties, of het laten verwijderen van je gegevens, kun je een email sturen naar vrienden@ggzcentraal.nl of contact opnemen met ons algemene telefoonnummer 033-4609609 en vragen naar een medewerker van Vrienden van GGz Centraal.

Gebruik cookies: Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je een van onze websites of apps gebruikt. Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites en apps. De website van Vrienden van GGz Centraal maakt ook gebruik van cookies. Deze zijn geanonimiseerd en worden alleen ingezet om het gebruik en de vindbaarheid van de website te verbeteren. Door op akkoord te klikken geef je toestemming voor gebruik van de cookies op de website.

Social media-platformen: Om aan (potentiële) donateurs gerichte posts of advertenties te tonen, kan de Stichting Vrienden van GGz Centraal gebruik maken van de mogelijkheden die social media-platformen bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook of LinkedIn. Je kunt jezelf afmelden voor advertenties bij Facebook en andere sociale media via de privacy instellingen van de betreffende media.

Informatie en aansprakelijkheid: De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De stichting Vrienden van GGz Centraal is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen.

Links met andere websites: Deze website bevat soms links naar externe internetpagina’s. De stichting Vrienden van GGz Centraal is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website.

Eigendomsrechten: Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij ãstichting Vrienden van GGz Centraal, tenzij anders vermeld. Bezoekers mogen de website en alle informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen deze website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Vrienden GGz Centraal.