FAQ items aan het laden...

Vrienden maken het verschil!

Vrienden van GGz Centraal regelen mooie extra’s voor cliënten. Extra’s, die door bezuinigingen niet meer uit het reguliere budget voor specialistische GGz zorg kunnen worden betaald. GGz Centraal wil haar cliënten de best mogelijke zorg en omgeving bieden om te werken aan hun herstel. Daar zet Vrienden van samen met vele medewerkers van de GGz Centraal organisatie zich hard voor in.

vrienden ggz centraal 4

Hoe werken wij?

Elke medewerker van GGz Centraal kan een aanvraag doen bij Vrienden van GGz Centraal voor financiële ondersteuning van een project dat bijdraagt aan nog beter herstel van onze cliënten. Voorwaarde is dat deze aanvragen voor projecten samen met onze cliënten gemaakt of bedacht zijn. En zich altijd richten op een groep van onze cliënten. Voorkeur hebben projecten die op meerdere van onze locaties kunnen worden uitgerold (projecten die schaalbaar zijn). Vrienden van GGz Centraal ondersteunt geen aanvragen voor individuele, persoonsgebonden projecten (daarvoor verwijzen wij graag naar het Chevallierfonds). Ook kunnen afdelingen in overleg met de Vrienden van, cliënten, familie en naasten van cliënten initiatief nemen om inzamelingsacties of crowdfundingacties op te zetten.

Het bestuur van stichting vrienden van GGz Centraal beslist twee keer per jaar welke projecten ondersteunt zullen worden.

Er komen altijd goede ideeën uit onze eigen organisatie, meestal (en bij voorkeur) in samenspraak met cliënten bedacht.

Wij stemmen onze werkwijze af met diverse afdelingen en teams binnen de GGz Centraal organisatie die zich richten op innovatie en (wetenschappelijk) onderzoek binnen onze zorg.

Bestuur

Wij zijn een onafhankelijke steunstichting voor GGz Centraal. Onze stichting is opgericht op 18 mei, 2018. Wij werken met een onbezoldigd bestuur. Onze vier bestuursleden zijn per 1 november 2021:

Henk Mulder, manager financiën en administratie GGz Centraal (penningmeester), Rob Bijl, toezichthouder publieke sector, voormalig directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (voorzitter), Lucie Musterd, toezichthouder zorg- en cultuursector, Mik Borsten, fysiotherapeut en sportbegeleider voor kwetsbare doelgroepen.

Vrienden Van GGz Centraal wordt breed gesteund vanuit de Raad van Bestuur van GGz Centraal. Vanuit de visie dat de missie van een steunstichting voor het goede doel vooral ook gaat om verbinding met de samenleving te creëren. Verbinding middels mooie projecten voor beter, aangenamer herstel van de brede populatie cliënten. De Raad van Bestuur van GGz Centraal bestaat uit: Albert van Esterik en Arjan Theil.

bedrijfsvriend ggz centraal

ANBI status

Stichting Vrienden van GGz Centraal is een goed doel en door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beoogde instelling, waardoor er voor donaties en sponsoring fiscaal aantrekkelijke regels gelden. Ons RSIN/fiscaal nummer is: 8588 09 266, wij zijn KvK ingeschreven onder nr. 71683348